Personel özlük dosyasında bulunması gereken belgeler

4857 sayılı İş kanunu ile getirilen önemli düzenlemelerden biri İşçi özlük dosyasıdır. İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenlemek zorundadır. İşçi özlük dosyalarını düzenlemeyen, işveren veya işveren vekiline yasa gereği idari para cezası verilmektedir.

Personel özlük dosyalarının şekli konusunda kanunda açıkça bir düzenleme yapılmamıştır. İş Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu belgeler aşağıda belirtilmiş olup, bu çerçevede personel özlük dosyasında bulunması gereken evraklar şunlardır;

* 4 Adet vesikalık fotoğraf

* Sağlık Raporu

* İkametgâh İlmühaberi

* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

* Adli Sicil Kaydı

* Diploma fotokopisi

* Sigorta Kartı fotokopisi (Önlü-arkalı)

*Yıl içinde ödenen kümü latif Vergi Matrahı ve Gelir Vergisi tutarı

* Vergi Numarası

* Kan Grubu Kartı

* Evli Personelin evlilik cüzdanı fotokopisi .

* Askerlik yapan personelin terhis belgesi fotokopisi veya askerlik durumu ile ilgili belgeler

* Varsa daha önceki işyerinden alınan bonservis

* İş Başvuru formu, Referansları ve CV" si

* İş Kanunu gereği hizmet akdi

* Bazı işkolları için, periyodik olarak sağlık muayenelerinden geçirildiklerine dair rapor.

* Özel indirim dilekçesi,

* Özürlü işçi ise Sakatlık Raporu aslı veya fotokopisi,

* Sakatlık İndiriminden yararlanabilmesi için ilgili defterdarlıktan indirim uygulanacağına dair yazı,

* Sakat işçi için İş Kur müracaat kayıt evrakı,

* Eski hükümlü ise İş Kur müracaat kayıt evrakı,

* Terör mağduru ise İş Kur müracaat kayıt evrakı,

* Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti,

* Herhangi bir kanuni sebeple ücret kesme cezası uygulanırsa, yapılan kesintilerin sebebinin bildirildiği yazı,

* Fazla çalışma için işçinin onayının alındığı yazı,

* İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ve karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirildiklerine dair yazı.

* Şoför işçi için ehliyet fotokopisi

* Sözleşmesi iş kanununun 17 ve 29. maddesine göre fesh edilen işçiye; aynı nitelikte personel ihtiyacı durumunda gönderilen davet yazısı,

* İşçiye verilen lehte ve aleyhte ihtar yazısı ve tutanaklar,

* İşten ayrılan işçi için İş Kur"a verilen İşten Ayrılma Bildirgesi (İAB)

* Çalışanlara ait kimlik bildirim belgesi (Form2)

Abdullah Ekinci

S.M.Mali Müşavir

Yorumlar

daha başka değişiklikler

ziyaretci kullanıcısının resmi
daha başka değişiklikler varmı bu evrak listesinde. ben personel takip işlerinde acemiyim yardımcı olursanız sevinirim. saygılar...

bir şey öğrenmek istiyorum

celal oğurlu kullanıcısının resmi

bir şey öğrenmek istiyorum restaurantlarda çalışanlar için ağır işte çalışabilir raporu gereklimidir sizden rica ediyorum cevap verirseniz sevinirim

Dış ticaret yapan firmaların

İk kullanıcısının resmi

Dış ticaret yapan firmaların özlük dosyasında neler bulunmalı şöförler için ?

Yeni yorum ekle